Oct. 14th Parents on Duty for HuaXia Chinese School Trace and Field Games signup sheet

Oct. 14th Parents on Duty

To sign up, select a row below

Show volunteers

What and when
Open
 
SET UP (need move more than 60 lbs items)
7:00 - 9:00
Ailan, Yongxin, Cuili, Kam, James, James,
FULL
Field Assistant
8:30 -13:00
Jesse, lei, Lei, Zhijian, xin, BAOWEN, Shu, Qian, Jiayin( ID3351),Jiali, Xiaomin, Cathy, fan, LEI, Limei, Yuming, Yuxuan, Yuxuan 3505, Haiyan, Weijun, Weijun 3643, ying, Yong, Qi,
2
2
Field Assistant
1230 - 16:30
Xinjie, Wenhua, Ruiqiong, Fang, Deyun, Juan, Jiayin, Yanzheng (FID7950), Dali, yi, Yiming(3294), Yun, lianchun, Ying / FID 3748, Wentuo / FID 3748, Cary (FID 2959), Yijun, Yin, JUN, Frank, Vicky,
4
4
Generated by VolunteerSignup.org © 2011 to 2020, VolunteerSignup.org | Help | FAQ | About | Terms and Conditions | Privacy Policy